Montage av Persienn och Plissé på fönsterbåge

Persiennen är ett effektivt och väl beprövat solskydd, dessutom är det mycket enkelt att montera. Plissén har ett tyg istället för persiennens lameller och är precis lika enkel att montera. Nedan skriver vi persienn men samma steg utförs med plissé.

 

 

 1. Sätt persiennen mot glaset och skjut det uppåt mot fönsterbågens överkant. När det ligger i kloss med bågens överkant skruvar du i de medföljande skruvarna i plastbitarna som sitter ytterst på var sida om persiennen. Sätt två skruvar på varje sida.

  Fäst persiennen i bågen.
  Fäst två skruvar på varje sida.

 2. (Gäller ej plissé och Persienn Plus) Montera sedan vridstången. Den består av två delar, en som sitter fast i persiennen och en lös del. Ta den lösa delen och haka på den del som sitter fast i persiennen. Lås fast genom att dra upp plasthylsan.

 3. (Gäller ej plissé och Persienn Plus) Skruva därefter fast stånghållaren i fönsterbågen. Håll vridstången rakt nedåt och markera var stånghållaren hamnar med en penna eller syl (se till att det finns plats för linhållaren innanför vridstången, se nästa punkt). Förborra skruvhålen med en tvåmillimeters borr, max fem millimeter djupt. Skruva fast stånghållaren med de medföljande korta skruvarna.

  Fäst stånghållaren i bågen.
  Fäst stånghållaren i fönsterbågen.

 4. Fäst linhållaren innanför stånghållaren, på fönsterbågen. Linhållaren måste monteras minst 150 centimeter från golvet för att barn inte ska komma åt linan. Håll linhållaren där den ska sitta och markera var skruvhålen hamnar. Förborra hålen med en tvåmillimeters borr, max fem millimeter djupt. Fäst linsamlaren med de medföljande korta skruvarna.

  Fäst linsamlaren i bågen.
  Fäst linsamlaren minst 150 cm från golvet.

När persiennen är neddragen hålls den på plats av två magneter. Dessa ska fästas på fönsterbågens nedre kant. Håll magneterna cirka fem centimeter in från varje ytterkant och markera var skruven hamnar. Se också till att magneterna inte hamnar under linans fäste i persiennens nederkant. Förborra skruvhålen med en tvåmillimeters borr, max fem millimeter djupt och fäst sedan magneterna med de medföljande skruvarna.

Magneten håller persiennen på plats.  Se till att magneten inte hamnar under linfästet.
Magneterna håller persiennen på plats. Se till att magneterna inte hamnar under linfästet.