Guide - Måttagning för fönstertillbehör

Så mäter du ditt fönster

(Scrolla längst ner för att se instruktionsfilmer)

Det finns två olika sätt att mäta på. Vilket sätt du ska använda beror på om du ska ha ett karmmonterat eller bågmonterat tillbehör till ditt fönster. Bågen är fönstrets öppningsbara del och karmen är fönstrets fasta del, det vill säga den del som sitter fast i väggen.

Fönstrets bågeFönstrets karm
Till vänster är fönstrets båge markerat i grått. Till höger är fönstrets karm markerat i grått.

Så mäter du fönsterbågen

Om du ska ha ett bågmonterat tillbehör mäter du fönstrets synliga glas på bredden och höjden. När du beställer något av våra tillbehör anger du glasets hela bredd och höjd i millimeter. Vi drar sedan automatiskt bort några millimeter för att tillbehöret ska passa in.

Mät fönstrets glasmått.
Mät glasets synliga del på bredden och höjden.

Om du har ett fönster med en eller flera glasdelande poster behöver du mäta glaset på bägge sidor om posten. Sedan beställer du ett tillbehör för varje sida.

Om du exempelvis har ett fönster med en vertikal glasdelande post mitt i fönstret beställer du två av ditt tillbehör och monterar ett till höger om posten och ett till vänster.

 

Så mäter du fönsterkarmen

Om du ska ha ett karmmonterat tillbehör mäter du den synliga karmens hela bredd och höjd. När du beställer något av våra tillbehör anger du karmens hela bredd och höjd i millimeter. Vi drar sedan automatiskt bort några millimeter för att tillbehöret ska passa in.

Mät karmens öppning.
Mät karmens synliga del på bredden och höjden.

Om du har ett fönster med en ventil i karmens ovankant kan du inte ha karmmonterade fönstertillbehör då ventilen sitter i vägen. Använd då istället bågmonterade tillbehör.

Nedan ser du skillnaden mellan en bågmonterad och en karmmonterad persienn.

En bågmonterad persienn.En karmmonterad persienn
Till vänster är persiennen bågmonterad, till höger är den karmmonterad.