Montage av Persienn Plus på fönsterbåge

Persienn Plus ser ut som en vanlig persienn men saknar helt draglina. Persienn Plus är därför mer stilren och en mer barnsäker produkt. Dessutom är den snäppet enklare att montera.

 

 

 1. Sätt persiennen mot glaset och skjut det uppåt mot fönsterbågens överkant. När det ligger i kloss med bågens överkant skruvar du i de medföljande skruvarna i plastbitarna som sitter ytterst på var sida om persiennen. Sätt två skruvar på varje sida och klicka dit täcklocken. 

  Fäst Persienn Plus i bågen.
  Sätt två skruvar på varje sida och sätt sedan dit täcklocken.

 2. Montera sedan vridstången. Den består av två delar, en som sitter fast i persiennen och en lös del. Ta den lösa delen och haka på den del som sitter fast i persiennen. Lås fast genom att dra upp plasthylsan.

 3. Skruva därefter fast stånghållaren i fönsterbågen. Håll vridstången rakt nedåt och markera var stånghållaren hamnar med en penna eller syl. Förborra skruvhålen med en tvåmillimeters borr, max fem millimeter djupt. Skruva fast stånghållaren med de medföljande korta skruvarna.

  Fäst stånghållaren i bågen.
  Fäst stånghållaren i fönsterbågen.

 4.  När persiennen är neddragen hålls den på plats med hjälp av sidolinorna. Dessa ska fästas på fönsterbågens nedre kant. Håll linfästena cirka fem centimeter in från varje ytterkant och markera var skruven hamnar. Anpassa detta så att linorna sitter rakt. Förborra skruvhålen med en tvåmillimeters borr, max fem millimeter djupt och fäst sedan fästena med de medföljande skruvarna.

  Magneten håller Persienn Plus på plats.
  Se till att linfästet hamnar så att sidolinan är rak.

 5. Fäst manöverhandtagen i persiennens underlist. 

  Manöverhandtag.
  Sätt dit manöverhandtagen.