Reservdelar med 3-5 arbetsdagar leveranstid!

Mätguiden
Kunskapsbanken
Retur

 Mätguiden för fönstertillbehör

Så hur mäter du dina fönster för att få tillbehöret med en perfekt passform? När det kommer till fastkarmsfönster finns endast ett sätt att mäta på, och det är att mäta glasets synliga bredd och höjd. Men det finns två olika sätt att mäta ett öppningsbart fönster på.

Vilket sätt du ska använda beror på om du ska ha ett bågmonterat eller karmmonterat tillbehör till ditt fönster. Bågen är fönstrets öppningsbara del och karmen är fönstrets fasta del, det vill säga den del som sitter fast i väggen.

Nedan har du beskrivningar och filmer på hur du praktiskt skall mäta ditt öppningsbara fönster för ett bågmontage eller för ett karmmontage.

Bågmonterad

Fönstrets båge

Fönstrets båge är markerat i grått.

Karmmonterad

Fönstrets karm

Fönstrets karm är markerat i grått.


Så mäter du för sol- och insynsskydd

Om du ska bågmontera tillbehöret mäter du upp fönstrets synliga glas på bredden och höjden. När du beställer något av våra tillbehör anger du glasets hela bredd och höjd i millimeter. Vi drar sedan automatiskt bort några millimeter för att tillbehöret ska passa in.

Nedan har du ett öppningsbart fönster till vänster och ett fastkarmsfönster till höger.

 

mäta bågmontage                     

 

Mät glasets synliga del på bredden och höjden.

Om du har ett fönster med en eller flera glasdelande poster behöver du mäta glaset på bägge sidor om posten. Sedan beställer du ett tillbehör för varje sida. Om du exempelvis har ett fönster med en vertikal glasdelande post mitt i fönstret beställer du två av ditt tillbehör och monterar ett till höger om posten och ett till vänster.


Så mäter du för myggnät

Om du ska ha ett karmmonterat tillbehör såsom ett myggnät så mäter du fönstrets bredd och höjd i millimeter ända fram till innerkant karm (ytterkant båge). Vi adderar sedan 64 mm på bredd samt höjd på det måttet du får ut av denna mätning.

 

Obs! Om du har ett fönster med en ventil i karmens ovankant kan du inte ha karmmonterade fönstertillbehör då ventilen sitter i vägen.


 

Kunskapsbanken