Mätguide för solskydd och myggnät

Så hur mäter du dina fönster och altandörrar för att få tillbehöret med en perfekt passform? 

När det kommer till fastkarmsfönster finns endast ett sätt att mäta på, och det är synliga glasets bredd och höjd. För öppningsbara fönster eller altandörrar så finns det två sätt, beroende på om du ska ha ett solskydd (bågmonterat) eller ett myggnät (karmmonterat).

Vilket sätt du ska använda beror på om du ska ha ett bågmonterat (solskydd) eller karmmonterat tillbehör (myggnät) till ditt fönster eller altandörr. Bågen är den öppningsbara delen och karmen är den fasta delen av ett fönster eller altandörr, det vill säga den del som sitter fast i väggen.

 

Vart du monterar tillbehöret

Solskydd

Fönstrets båge

Fönstrets båge är markerat i grått.

Myggnät

Fönstrets karm

Fönstrets karm är markerat i grått.


Så mäter du för sol- och insynsskydd

Du mäter du upp fönstrets synliga glas på bredden och höjden. När du beställer något av våra tillbehör anger du glasets hela bredd och höjd i millimeter. Vi drar sedan automatiskt bort några millimeter för att tillbehöret ska passa in.

Nedan har du ett öppningsbart fönster till vänster och ett fastkarmsfönster till höger och som du ser så mäts de båda på samma sätt genom att mäta upp det synliga glaset.

 

mäta bågmontage                     

 

Mät glasets synliga del på bredden och höjden.

Om du har ett fönster med en eller flera glasdelande poster behöver du mäta glaset på bägge sidor om posten. Sedan beställer du ett tillbehör för varje sida. Om du exempelvis har ett fönster med en vertikal glasdelande post mitt i fönstret beställer du två av ditt tillbehör och monterar ett till höger om posten och ett till vänster.


Så mäter du för myggnät

Om du ska ha ett karmmonterat tillbehör såsom ett myggnät så mäter du fönstrets bredd och höjd i millimeter ända fram till innerkant karm (ytterkant båge). Vi adderar sedan i efterhand 64 mm på bredd samt höjd på det måttet du får ut av denna mätning. Vi lägger till 64 mm (32 mm runt om) för att myggnätet skall kunna monteras på karmen. Det behöver därför finnas minst 32 mm yta på invändig karm för att montera myggnätet, se våra montaguider för mer information.

 

Obs! Om du har ett fönster med en ventil gäller myggnät förberett för ventil, den säljs endast via våra återförsäljare i butik. 

Finn din närmsta butik här https://www.elitfonster.se/#retailer