Montage av Plissé TopDown

 

 1. TopDown Plissén monteras i fönstrets båge, det vill säga i fönstrets öppningsbara del. Börja med att montera handtagen på plisséns under- och överlist.

  Montera dit manöverhandtagen.
  Montera handtagen på under- och överlisten.

 2.  Därefter monterar du beslagens underdel i bågens samtliga hörn. Beslagen monteras längst in i varje hörn. Använda den medföljande distansen så att beslagen kommer ut en bit från glaset. När beslaget ligger på sin plats markerar du var skruvhålet hamnar med en penna eller syl. Förborra hålet med en tvåmillimeters borr, max fem millimeter djupt. Fäst därefter beslaget med en av de medföljande skruvarna.

  Fäst beslagen i bågens fyra hörn.
  Beslagen fästs längst in i bågens alla fyra hörn. Används distansen för att komma ut en bit från glaset.

 3. Fäst sedan plissén genom att knäppa fast beslagens lock i beslagen som sitter fastskruvande i fönsterbågens hörn.

  Vrid dit beslagen.
  Vrid dit locken.

 4. Nu är plissén monterad. Testa den genom att sätta den i olika positioner. Du kan dra den både nerifrån och upp och uppifrån och ner. Om Plissén inte stannar där du släpper den behöver linorna spännas ytterligare.

  Knäpp bort locken från de nedre beslagen och spänn linan några millimeter. Sätt tillbaka locken och testa plissén igen. Stannar den fortfarande inte där du släpper den så upprepar du ovan procedur igen.