Montage av persienn och plissé på fönsterkarm

Nedan skriver vi persienn men samma steg utförs med plissé.

 

 

 1. Sätt persiennen mot glaset och skjut det uppåt mot fönsterkarmens överkant. När det ligger i kloss med karmens överkant skruvar du i de medföljande skruvarna i plastbitarna som sitter ytterst på var sida om persiennen. Sätt två skruvar på varje sida.

  Fäst persiennen i karmen.
  Sätt två skruvar på varje sida.

 2. (Gäller ej plissé) Montera sedan vridstången. Den består av två delar, en som sitter fast i persiennen och en lös del. Ta den lösa delen och haka på den del som sitter fast i persiennen. Lås fast genom att dra upp plasthylsan.

 3. (Gäller ej plissé) Skruva därefter fast stånghållaren i fönsterkarmen. Håll vridstången rakt nedåt och markera var stånghållaren hamnar med en penna eller syl (se till att det finns plats för linhållaren innanför vridstången, se nästa punkt). Förborra skruvhålen med en tvåmillimeters borr, max fem millimeter djupt. Skruva fast stånghållaren med de medföljande korta skruvarna.

  Stånghållaren.
  Fäst stånghållaren i fönsterkarmen.

 4. Fäst linhållaren innanför stånghållaren, på fönsterkarmen. Linhållaren måste monteras minst 150 centimeter från golvet för att barn inte ska komma åt linan. Håll linhållaren där den ska sitta och markera var skruvhålen hamnar. Förborra hålen med en tvåmillimeters borr, max fem millimeter djupt. Fäst linsamlaren med de medföljande korta skruvarna.

  Linsamlaren.
  Fäst linsamlaren minst 150 cm från golvet.

 5. När persiennen är neddragen hålls den på plats av två magneter. Dessa ska fästas på karmens nedre kant. Börja med att sätta ihop magneten med plastdistansen. Håll magneterna cirka fem centimeter in från varje ytterkant och markera var skruven hamnar. Se också till att magneterna inte hamnar under linans fäste i persiennens nederkant. Förborra skruvhålen med en tvåmillimeters borr, max fem millimeter djupt och fäst sedan magneterna med de medföljande skruvarna.

  Magneten håller persiennen på plats. Linans fäste i persiennen.
  Använd magneterna tillsammans med distanserna när du monterar persiennen på karmen. Se till att magneterna inte hamnar under linfästet.