Originaltillbehör och reservdelar till dina Elitfönster

Storlekskalkylatorn

Observera att måtten enligt tabellen nedan gäller enbart Elitfönsters fönster från produktfamiljen Original och är baserade på produktionsmått*.

Fönstermåtten är baserade på modulmått presenterat i millimeter.

 

Observera att måtten enligt tabellen är tänkta som stödmått och gäller enbart Elitfönsters produkter  från produktfamiljen Original och är baserade på produktionsmått*.

Fönstermåtten är baserade på modulmått

Exempel:

7= 680 mm

8= 780 mm

9= 880 mm

 *Vi reserverar oss för avvikelser av produktionsmåtten , differens i millimetrar kan uppstå. Kund äger måttansvaret och rekommenderas för optimal passform att utföra egen mätning på de befintliga fönsterna